Lista documentelor pentru viza turistică în Austria

 

1. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei 
2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport
3. 1 fotografie color, tip paşaport 
4. Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen
5. Formularul de cerere completat lizibil şi integral cu caractere latine. 
6. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină salariul, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioda de examinare (i.e. 10 zile). Daca solicitantul este student sau elev vor fi depuse certificat de la locul de studii şi carnet de student in original şi o copie.
7. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen
8. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile care se emite in oficiul  “Ok Travel”.
9. Buletin de identitate în original şi copia.
10.Descrierea pe o foaie separată a planurilor de călătorie: traseu, scop, date şi localităţi .
11. voucher-ul în original, şi copia, şi contractul cu agenţia de turism.
12. Dovada mijloacelor financiare proprii  50 euro/zi , (Certificat bancar sau extras din cont bancar în original)
 
Formularul de vize pentru spaţiul Schengen (şedere nu mai mult de 90 de zile)
Prezentul formular de cerere este gratuit

Partenerii nostrii