Carte verde

 
Cartea Verde este o asigurare obligatorie prin lege pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare şi acoperă daune provocate terţilor în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale).
Asigurarea Carte Verde se realizează pentru următoarele zone:
- Belarus şi Ucraina,
- Belarus, Rusia şi Ucraina
- Toate ţările şi sistemului “Carte Verde”.
 
Se despăgubesc:
sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciile de care este răspunzător faţă de terţele persoane păgubite ca urmare a vătămării corporale sau a decesului, precum şi a avarierii sau distrugerii de bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul indicat în certificatul de asigurare “Carte Verde”.
cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiză, dovedite cu acte.
Contractele de asigurare se încheie pe un termen de la 15 zile pînă la un an.
Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de ţările, în care pleacă asiguratul, tipul autovehicului şi termenul de asigurare.
Limitele de răspundere şi riscurile acoperite de Asigurator corespund prevederilor legislaţiei ţării în care s-a produs accidentul.
 
Important !!!
Asiguratul trebuie sa păstreze certificatul “Carte Verde” cu o deosebită atenţie, deoarece în caz de deteriorare sau furt al acestuia nu se eliberează duplicate!
Certificatul “Carte Verde” poate fi reziliat de asigurat numai în cazuri absolut speciale, justificate cu documente, şi numai atunci când perioada asigurării nu este mai mică de o lună de zile.

Partenerii nostrii