Asigurare medicală pentru călătorii peste hotare

 

Partenerul nostru este firma internațională specializată în asistență medicală - Coris Assistance.

Scopul asigurării îl constituie acoperirea prin asigurare a cheltuielilor ce ţin de asistenţa medicală de urgenţă prestată Asiguratului în cazul unui accident sau al unei îmbolnăviri subite în perioada aflării lui peste hotarele Republicii Modova, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de evacuare medicală sau repatriere post-mortum.
Obiectul contractului reprezintă asigurarea riscurilor care pun în pericol viaţa şi sănătatea Asiguratului, survenite în timpul aflării acestuia în afara teritoriului R.M.
*Societatea asigură persoane cu vîrsta de la 0 pînă la 70 de ani.
Acoperă: cheltuielile pentru asistenţă medicală şi servicii de deservire acordate Asiguratului lа survenirea cazului asigurat.
Teritorialitatea: oriunde în lume.
Durata asigurării: 3 zile -12 luni.
Suma asigurată se stabileşte în funcţi de ţara şederii temporare a persoanei asigurate şi variaza de la 5 000 Euro la 50 000 Euro.
 

Pentru informaţii suplimentare

Tel / fax +(373) 211 399

Tel / fax +(373) 211 499

Email : info@oktravel.md

 

Partenerii nostrii