Oraşul Bender

Durata excursiei: 8 ore
Distanţa de la Chişinău: 80 km

Vizite: Cetatea Bender, muzeul istorico-regional Bender, «Grădina Turcească» din satul Talmaza, mănăstirile Hîrbovăţ şi Noul Neamţ, muzeul Carol XII

                      Istoria oraşului Bender îşi are originea în anticitate. Primele informaţii cu privire la aşezarea, care s-a aflat pe teritoriul Bender-ului, datează din secolul III î.e.n. Începînd cu epoca de piatră, teritoriul regiunii, s-a aflat mereu în epicentrul evenimentelor istorice, care aveau loc în Europa de Est. Cîteva sute de mii de ani în urmă aici au apărut oamenii primitivi, care se îndeletniceau cu vînatul şi culesul. Aceştia au fost înlocuiţi de civilizaţiile înfloritoare ale epocii de bronz –piatră. Cercetările arheologice ne permit să afirmăm, că primii colonişti de pe teritoriul oraşului au fost triburile getice, urmele cărora au fost descoperite în regiunea cetăţii Bender şi satele aflate în apropierea oraşului, Chiţcani şi Varniţa. Triburile geto-dacice se îndeletniceau cu agricultura, creşterea vitelor, comerţul cu lumea greacă şi romană.

                      În secolele III-IV în spaţiul Pruto-Nistrean locuiau triburi, care au creat cultura Cerneahov - tracii, sciţii tîrzii, veneţii, bastarnii, sarmaţii ş.a. Urmele acestei culturi au fost de asemenea descoperite pe teritoriul oraşului şi satele din jur. Cultura Cerneahov s-a format sub influenţa culturii romane antice tîrzii.

                     Cea mai înfloritoare perioadă, statul moldovean a atins-o în perioada domniei lui Ştefan al III-lea cel Mare, atunci cînd sunt create legături diplomatice, economice şi culturale cu ţările vecine.

                     La graniţa secolelor XIV-XV-lea se întăreşte puterea Turciei sultane. Din această perioadă se începe procesul ferm de supunere a principatului moldovenesc Porţii Otomane. În anul 1538 după o serie de lupte crîncene în stepele Buceacului, turcii cuceresc Tighina. Oraşul şi cele 18 sate din jurul acestuia au fost transformate în raia turcească. Poziţia strategică favorabilă pe malul înălţat al Nistrului, în apropierea revărsării sale în Marea Neagră, au făcut oraşul unul din punctele de sprijin a luptei turcilor împotriva Rusiei. Pe locul fostei vămi, lîngă trecere, se începe construcţia cetăţii după planul renumitului arhitect turc Sinan ibn Abdul Minan. Oraşul şi cetatea sunt redenumite în Bender (împrumutat din persană - port, chei, oraş-port).

                    Cetatea a fost construită după modelul cetăţilor vest-europene de tip bastion. Aceasta a fost înconjurată de un val de pămînt înalt şi de un şanţ adînc, care niciodată nu era umplut cu apă, şi era constituit din trei părţi: citadela, parte de sus şi partea de jos. În partea sud-vestică a cetăţii se afla tîrgul.

                    Primele menţionări cu privire la cetatea Tighina sunt atribute anului 1408. În timpul domniei lui Petru Rareş cetatea este ridicată din piatră. Zidurile acesteia s-au păstrat şi pînă în zilele noastre în forma lor iniţială. În 1538 cetatea este cucerită de turci şi redenumită în Bender. În 1812 aceasta trece în posesia trupelor ruse. În prezent aici este dislocată Armata a 14-a Rusească. În centrul istoric al or. Bender cu construcţii vechi, caracteristice sec. al XIX-lea, este posibilă vizitarea a două biserici vechi: "Schimbarea la faţă" şi "Adormirea Maicii Domnului". Tot aici se află şi Muzeul de istorie. În suburbia or. Bender, în Varniţa, funcţionează Muzeul "Carol XII", care aminteşte de regele suedez, care s-a aflat în exil după înfrîngerea, suferită în faţa trupelor ruseşti la Poltava. Tot aici în Varniţa se află şi un izvor cu apă minerală, cu calităţi curative, recunoscute departe peste hotarele Moldovei. Puteţi vizita de asemenea şi alte obiecte turistice, amplasate în apropierea oraşului: parcul dendrologic din Hîrbovăţ, mănăstirea Noul Neamţ, "Grădina Turcească" din Talmaza, biserica cu fresce murale din Căuşeni etc.

 

Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană

Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus

Sfaturi pentru turişti: 

încălţăminte şi haine comode 

aparat de fotografiat 

Partenerii nostrii