Tiraspol

Durata excursiei: 8 ore
Distanţa de la Chişinău: 80 km

Vizite: Oraşul Tiraspol, Monumentele Sovietice, cum ar fi monumentul lui Vladimir Ilici Lenin, riviera Nistreană, Complexul sportiv «Şeriff», Uzina de coniac «Kvint»
 
 
                                 Tiraspol – este un mare centru social-politic, economic şi cultural al Transnistriei. Denumirea oraşului este alcătuită din două cuvinte: «Tiras» - astfel grecii antici numeau rîul Nistru şi «polis» - oraş.
                                 Pe harta Moldovei a apărut în anul 1792 în timpul luptei trupelor ruseşti cu ienicerii turci, lîngă cetatea Bender. Pentru fortificarea noilor graniţe ale imperiului, în 1792 pe malul stîng al Nistrului, la ordinul special al lui А.V. Suvorov, în cadrul  organizării liniei Nistrene, a fost pusă temelia cetăţii Sredinnaia; construcţia acesteia era condusă de general-maiorul armatei ruse Franc  de Volan. În cadrul cetăţii de pămînt Sredinnaia a şi fost întemeiat oraşul Tiraspol. Atunci, timp de cîteva luni a fost construită o cetate cu trei turnuri, care a favorizat fortificarea  poziţiilor trupelor ruseşti. După anexarea Basarabiei la Rusia, cetatea a fost transformată în închisoare, unde în timpul regimul ţarist erau închişi decembriştii, iar mai tîrziu a fost demolată.  Impulsul spre dezvoltarea oraşului a fost dat de construcţia căii ferate de la Staţia Razdelinaia pînă la Tiraspol, datorită cărui fapt Tiraspol a devenit primul oraş din regine, unit printr-un drum comod cu oraşul-port Odesa. În 1873 linia feroviară a unit Tiraspolul cu Chişinăul. La sfîrşitul secolului al XIX-lea, în oraş se numărau mai mult de o sută de întreprinderi mari şi mici.
                                În prezent s-au păstrat ruinele Turnului lui Vladimir. Tiraspolul – e un oraş verde cu o frumoasă zonă de odihnă pe malul Nistrului. În centrul oraşului se află una din cele mai vechi grădini dendrologice a Moldovei. Puteţi de asemenea vizita Muzeul de Istorie, Universitatea "Т. Şevcenko", Teatrul dramatic, monumentele lui А. Suvorov şi a decembristului V. Raevski.
                               O excursie interesantă poate fi întreprinsă în vîlceaua Colcotov – cunoscut monument geo – paleontologic a Moldovei.
Locuri de interes din împrejurimi:
 - Cetatea Bender,
 - în Varniţa, Muzeul "Carol XII", care aminteşte de regele suedez, care s-a aflat în exil după înfrîngerea, suferită în faţa trupelor ruseşti la Poltava,
 - în Varniţa se află şi un izvor cu apă minerală, cu calităţi curative, recunoscute departe peste hotarele Moldovei,
 - parcul dendrologic din Hîrbovăţ, 
 - mănăstirea Noul Neamţ, 
 - "Grădina Turcească" din Talmaza,
 - biserica cu fresce murale din Căuşeni 
 
 
Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană
Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus
Sfaturi pentru turişti: 
încălţăminte şi haine comode 
aparat de fotografiat 
 
 
 
 

Partenerii nostrii