Orheiul Vechi

 

Distanţa de la Chişinău: 50 km
Durata excursiei: 6 ore
 
Vizite: biserica «Sfîntului Dumitru», Mănăstirea Peştere, Ruinele, rămăşiţele cetăţii geto-dacice, mănăstire rupestră care funcţionează pînă în prezent, ruinele vechii băi turceşti, o gospodărie ţărănească tipică secolului al XIX-lea.
 
Călătoria spre Orheiul Vechi este o călătorie spre un mic orăşel medieval al Moldovei, de care îşi vor aminti toţi care vor vizita acest excelent patrimoniu al republicii.
 
La cotitura rîului Răut, între satele Trebujeni şi Butuceni, se află ultima aşezare a sec. XIV-XVI – Orheiul Vechi. Acesta a fost descoperit de arheologi în anii '40 ai secolului trecut. Nimerind în această lume feerică – încremeneşti de uimire. Stîncile abrupte, peşterile vechi, cotul rîului Răut în adîncul canionului şi ruinele vechii aşezări geto-dacice, ne permit să simţim istoria poporului, care a locuit cîndva pe aceste meleaguri. Orheiul Vechi se află la o distanţă de 50 km de Chişinău. Acesta este unicul monument arhitectural din Moldova de tip orăşenesc, unde s-au păstrat multe clădiri, ce reprezintă un mare interes pentru istorici, arheologi, arhitecţi, precum şi pentru turişti.
Istoria Orheiului cuprinde trei perioade. Prima – dinaintea Hoardei de Aur (sfîrşitul secolului al XIII-lea prima jumătate al secolului al XIV-lea). Asemenea fortificaţiilor oraşelor vechi ruseşti, Orhei în această perioadă era apărat de un zid de lemn cu turnuri de observaţie. După ce oraşul a fost cucerit în anii '40 ai secolului al XIV-lea de către tătari, s-a început perioada Hoardei de Aur, pe durata căreia, toate construcţiile au fost executate sub îndrumarea meşterilor orientali. În aceşti ani, Orheiul, care a primit denumirea de Şehr-al-Jedid (oraşul nou), începe să aibă un aspect oriental, în centru acestuia sunt ridicate două caravanseraiuri, o moschee, la marginea estică – băi publice şi alte construcţii. Pînă în zilele noastre s-au păstrat fundamentul, şi o parte din zidul uneai dintre băi, care era dotată cu încălzire şi ventilare pe sub podea, iar apa ajungea prin ţevi de lut. Astfel de construcţii, ca băile, reprezintă un mare interes pentru cercetători. După cum afirmă unii savanţi, băile Orheiului Vechi sunt prototipuri ale băilor romane iar alţii găsesc în acestea similitudini cu construcţiile analogice din Armenia, Crimeea şi de pe Volga. Există de asemenea şi părerea, conform căreia apariţia unui aşa tip de băi în Orheiul Vechi este legată de cultura Hoardei de Aur.
 
La sfîrşitul anilor '60 ai secolului al XIV-lea, oraşul Şehr-al-Jedid şi-a încetat existenţa. Aproape jumătate de secol acesta a stat în ruine, şi doar aproximativ în anii '20 ai secolului al XV-lea, pe locul acestuia a apărut o aşezarea moldovenească – astfel a început a treia perioadă în istoria Orheiului. Începînd cu anii '70 ai secolului al XV-lea Orheiul devine unul din centrele naţionale importante de apărare. În această perioadă au fost construite biserici, un număr mare de clădiri de locuit şi ateliere meşteşugăreşti. Pe locul Orheiului Vechi, în aceste locuri istorice, timp de mai mulţi ani a luptat şi a învins trupele turceşti faimosul domnitor moldovean Ştefan ce Mare. Astăzi pe locul vechiului oraş se pot vedea ruinele zidurilor din piatră, a cetăţilor, a valurilor şi şanţurilor defensive, a bisericii, a camerelor, care în perioada moldovenească erau locuite.
 
La doar 14 km de Orhei se află Mănăstirea Curchi, fondată în anul 1773. Fiind reconstruit de nenumărate ori, complexul mănăstiresc Curchi est alcătuit din biserica de iarnă «Sfîntul Dumitru », biserica de vară «Naşterea Maicii Domnului », noua biserică de iarnă «Sfînta Maria», clopotniţă şi alte atribute a unei adevărate mănăstiri vechi cu tradiţii bogate. 
 
Valoarea acestui monument istoric creşte din contul faptului că aici s-au păstrat urmele vechilor construcţii, cu un aspect muzeistic deosebit, care reflectă istoria Moldovei. Experţii UNESCO au descoperit că Orheiul Vechi nu este doar un monument al culturii dar şi al naturii. Pe un teritoriu atît de mic sunt concentrate o mulţime de specii introduse în Cartea Roşie. De-a lungul  rîului Răut se întind maluri stîncoase sălbatice, peşteri, de cele mai stranii forme, pe care s-au păstrat specii unice de plante şi animale. 
 
În apropierea acestui rai se află oraşul Orhei, ceea ce în traducere din ungară (Vartely) înseamnă oraş-cetate. Fiind fondat în secolul al XVI-lea, oraşul are o bogată istorie. În prezent, Orhei este un centru administrativ. Populaţia acestuia constituie mai mult de 30 mii locuitori. 
 
În Orhei puteţi vizita biserica «Sfîntului Dumitru», construită în secolul al XVII-lea, care pare mai mult cetate decît biserică, deoarece zidurile au o grosime de mai bine de 1,5 m; monumentul lui Vasilie Lupu, domnitorul Moldovei din 1634 pînă în 1653. Monumentul a fost ridicat în 1938 de către sculptorul Oscar Han şi arhitectul Robert Curţ. În lista monumentelor se află şi casa fostului arhitect al oraşului. În prezent acesta este muzeu de istorie şi etnografie. 
 
Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană
Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus
 
Sfaturi pentru turişti: 
încălţăminte şi haine comode 
aparat de fotografiat 

Casa Verde


Agropensiunea Casa Verde se gaseste in satul Trebujeni (Orheiul Vechi), la 50 km distanta de la Chişinău..Situata in inima stâncilor, este a 9 casa d...

Casa de sub Stinca


 
Agro-pensiunea „Casa de sub Stâncă” se află în satul Trebujeni (Orheiul Vechi) la 50 km depărtare de Chişinău.
Agro-pensiunea este a 11-a casă de l...

Casa din Lunca


Casa din Lunca este prima pensiune rurala, creata in mai, 2000, in gospodaria familiei Benzin, din satul Trebujeni, judetul Orhei, situat la o distan...

Partenerii nostrii