Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni

Distanţa de la Chişinău: 80 km
Perioada de timp pînă la locul excursiei: 1,5-2 ore
Durata excursiei: 5 ore

Vizite: Biserica Adormirea Maicii Domnului, Căuşeni 

Biserica Adormirea Maicii Domnului este situată în raionul Căuşeni, la 80 km de la Chişinău.  Biserica este un monument unic al arhitecturii religioase din Moldova. Biserica a fost construită în secolele XV-XVII. Biserica este unică prin picturile murale, pictate cu ocru natural şi prin frescele medievale. Acestea sunt singurele de acest gen din Europa de Est.

Data exactă a construcţiei unicei Biserici din Basarabia cu picturi murale este dificil de stabilit: fie că este 1455 când a fost înfiinţat Căuşeni, fie în timpul domniei domnitorului Vasile Lupu (1634-1653), sau chiar poate mai tîrziu. În 1763 - 1767 biserica a fost reconstruită pentru ultima dată şi în acea formă s-a păstrat pînă în zilele noastre. Interiorul bisericii este bogat decorat cu picturi murale, executate în stilul care corespunde perioadei tîrzii a şcolii de pictură de la Hurezi (Ţara Românească). În icoanele Bisericii Adormirea Maicii Domnului se simte influenţa artei bizantine.
 
Printre scenele strict religioase aici sunt reprezentaţi şi protectorii bisericii - domnitorii Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul Daniil al Proilaviei, ş.a. 
Un fapt interesant este că biserica din Căuşeni este pe jumătate îngropată în pământ, acest fapt este explicat de o legendă care a ajuns la noi din timpul administraţiei tătare a acestei zone. Legenda spune că tătarii au convenit la construirea Bisericii Ortodoxe cu condiţia ca ea să nu fie mai înaltă de un soldat aşezat pe un cal.
 
Căuşeni - fostă reşedinţă a Bey-ului din Crimeea în Budjac şi a devenit renumit datorită aflării aici a bisericii Adormirea Maicii Domnului, în care s-a păstrat pînă în prezent un complex de picturi murale medievale, reprezentând o mare valoare istorică şi culturală - frescele bisericeşti datînd din secolele VI-VIII. Din oraşul Căuşeni duc 5 drumuri principale, printre care drumul spre Tatarbunar şi Biserica Albă, care încă mai păstrează amintiri ale trecutului istoric glorios.
 
Sfaturi pentru turişti 
• încălţăminte şi haine comode 
• acoperămînt pentru cap pentru protejarea împotriva razelor solare 
• aparat de fotografiat 
Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană
Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus

Partenerii nostrii